Rozhodnutie Komisie o zákaze uvádzania cepového rezného príslušenstva pre krovinorezyEurópska Komisia rozhodla o zákaze používania niektorých tipov príslušenstva pre krovinorezy. Jedná sa o žacie hlavy s reťazami. Tieto hlavy spôsobili problémy už pred niekoľkými rokmi vo Švédsku. V roku 2011 došlo v Spojenom kráľovstve k usmrteniu človeka, ktorý sa pohyboval v blízkosti "kosca" a zasiahla ho časť reťaze.Znenie:
Európska komisia dňa 19. januára 2012 prijala rozhodnutie Komisie č. 2012/32/EÚ, ktorým sa od členských štátov vyžaduje zákaz cepového rezného príslušenstva pre prenosné ručné nástroje na rezanie krovín na trh.

Uvedené rozhodnutie zakazuje použitie konkrétneho typu vymeniteľného prídavného zariadenia definovaného v § 2 písm. b) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády SR č. 140/2011 Z. z., pretože nespĺňa požiadavky podľa § 7 nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. v znení 140/2011 Z. z. z týchto dôvodov:

• Vysoká výstupná rýchlosť hriadeľa krovinorezu vytvára potenciál pre významný prenos energie na žaciu hlavicu krovinorezu. Reťaze umiestňované na neštandardné hlavice sú vystavené pri bežnom použití vysokému tlaku a prudkým nárazom. Pri vysokej rýchlosti vzniká značné riziko poškodenia a vymrštenia reťazových článkov.

• Použitie neštandardných žacích prídavných zariadení, ktoré nie sú schválené výrobcom, môže vďaka ich tvaru a hmotnosti vyvolať nadmerné namáhanie, ktoré môže následne viesť k zlyhaniu a možnému poškodeniu krovinorezu, čím sa zvyšuje riziko úrazu spôsobeného akýmkoľvek vymršteným komponentom.

• Originálne žacie zariadenia od výrobcu, napríklad nylonové vlákna, kovové rezné čepele a pílové čepele, sú navrhnuté na použitie v kombinácii so špecificky konštruovanými bezpečnostnými systémami. Reťazové cepové prídavné zariadenia sa nedodávajú so žiadnou kompatibilnou ochrannou výbavou (deflektormi).

• Harmonizovaná norma na špecifikovanie bezpečnostných požiadaviek na takéto strojové zariadenia, STN EN ISO 11806, vylučuje zo svojej pôsobnosti krovinorezy vybavené kovovými čepeľami pozostávajúcimi z viac ako jedného komponentu (ako sú napríklad reťaze).

zdroj: ÚNMS SR


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára