X-Torq a STIHL 2mix

Prísne emisné normy našej EÚ priniesli nové výzvy pre inžinierov vo všetkých oblastiach spaľovania. Husquarna aj STIHL si s touto úlohou poradili, pozrite sa ako...Husquarna pripravila systém nazvaný X- Torq. Používa pri tom dvojaké splachovacie potrubia. Jedno pre čistý vzduch a druhé pre palivo a vzduch zmesi. Spaľovací priestor je medzi výfukom a nasatím novej zmesi prepláchnutý čistým vzduchom. Okrem zvýšeného výkonu prináša aj až 75% zníženie emisií a 20% zníženie spotreby paliva. Palivová zmes sa dlhšie zdržuje v kľukovej skrini, čo prináša výdatnejšie mazanie ložísk.

Princíp fungovania - video:


Nemecký inžinieri STIHL-u zas pripravili systém 2-mix - predvýplach motora. Pri vyplachovaní sa medzi spálenú náplň v spaľovacom priestore a čerstvú nápň v kľukovej skrini vháňa vzduchová vrstva neobsahujúca palivo. Tento vzduchový vankúš znižuje pri zmene zaťaženia motora straty paliva pri výplachu. Tým je dosiahnutá nižšia spotreba a nižšie emisie. Tento vzduchový vankúš znižuje teplotu motora a tým predlžuje jeho životnosť.

Princím fungovania - video:


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára