Spätný náraz

Spätný náraz hrotu je jednou z najčastejších príčin vážnych úrazov s reťazovou pílou.

Spätný náraz môže vzniknúť, keď sa pohybujúca reťaz na hrote alebo špici vodiacej lišty dotkne predmetu, alebo keď sa zakliesni drevo a priškripne reťaz píly v reze. Kontakt hrotom alebo špicou lišty môže v niektorých prípadoch spôsobiť bleskovú spätnú reakciu, kedy vodiaca lišta vystrelí nahor a späť k operátorovi. Priškripnutie pílovej reťaze pozdĺž hornej časti vodiacej lišty môže rýchlo potlačiť vodiacu lištu smerom k operátorovi. Každá z týchto reakcií môže spôsobiť, že buď stratíte kontrolu nad pílou, čo by mohlo viesť k vážnemu úrazu vás, alebo okolostojacich osôb.


Horná časť hrotu vodiacej lišty reťazovej píly sa označuje ako ZÓNA NEBEZPEČENSTVA SPÄTNÉHO NÁRAZU. Pri styku s predmetom, napríklad s konárom alebo drevom, vzniká nebezpečenstvo náhleho spätného nárazu hrotu lišty.

Moderné reťazové píly sú vybavené rôznymi zariadeniami, ktoré majú zmenšiť riziko úrazu spôsobeného spätným nárazom alebo inými príčinami. Patrí k nim brzda reťaze, predná ochrana (ľavej ruky), ochrana špice lišty a pílová reťaz a vodiace lišty s nízkym alebo zredukovaným spätným nárazom. V záujme udržania ochrany týmito zariadeniami je dôležité, aby reťazová píla bola správne a plne zmontovaná a aby všetky súčasti boli funkčné a bezpečne pripevnené.  


Bez ohľadu na vybavenie píly, spoločnosť OREGON® odporúča používať na všetkých pílach reťaze s nízkym spätným nárazom, pokiaľ nemáte skúsenosti a zvláštne školenie v oblasti zvládania spätného nárazu.


Pred použitím akejkoľvek reťazovej píly si dôkladne prečítajte prevádzkové a bezpečnostné pokyny výrobcu.

zdroj: oregonproducts

Zažili ste spätný náraz? Napíšte do komentárov čo sa stalo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára